Rasta Converter

RastaConverter

RastaConverter_GUI

Rasta Converter (RC) jest programem do konwersji grafiki z użyciem zmian kolorów w linii, pozycjonowaniem grafiki PMG w linii.

W programie G2F ten tryb bitmapy ze zmianami rastra dostępny jest pod nazwą PGR.

Program RC2MCH pozwala zamienić pliki OUTPUT.* wygenerowane przez RC

output.png.opt
output.png.rp
output.png.rp.ini
output.png.pmg

na plik OUTPUT.MCH. Wystarczy że RC2MCH zostanie uruchomiony w tym samym katalogu co RC.

Plik MCH można już bezpośrednio wczytać do G2F, jego edycja możliwa jest tylko przez EDIT RASTERS (ALT+R).

Linki

  1. Rasta Converter Beta7 + GUI
  2. AtariOnline Rasta Converter
  3. AtariAge Images generated by RastaConverter
  4. Atari executables with pictures
  5. Atariki Rasta Converter