Atari Rasta Juice

Atari Rasta Juice

Atari Rasta Juice (ARJ) pozwala na szybką konwersję grafiki do trybów programu G2F: GED+, DLI, GED-, PGR. Program nie korzysta z 5-go koloru ani z grafiki PMG.

Wynik działania programu zapisywany jest w jednym pliku o stałej nazwie OUTPUT.MCH, w pliku OUTPUT_DIFF.BMP zapisana zostaje różnica między obrazkiem źródłowym a wynikowym.

Plik OUTPUT.MCH można wczytać do programu G2F i poddać dalszej edycji, dodając 5-y kolor oraz grafikę PMG.

Możliwe jest uzyskanie pliku wykonywalnego XEX dla 6502 lub 65816, wystarczy uruchomić makro @MAKE.BAT w katalogu A8 (6502) lub A16 (65816).

Linki

  1. Atari Rasta Juice