Atari Graphics Studio

Atari Graphics Studio

Atari Graphics Studio (AGS) jest programem graficznym umożliwiającym edycję wielu formatów grafiki Atari XE/XL. Aktualnie obsługiwane to MIC, MCH, GR8, GR9, G10, G11, INP, IST, MCP, MAX, HIP, RIP, CIN, HCI, PLM, APC, PZM, ILC.

AGS wzorowany jest na Paint.NET, skróty klawiszowe, podpowiedzi, sposób działania.

AGS pozwala edytować pliki MCH8 i MCH4, oba te pliki obsługuje program G2F. Eksport do pliku XEX z poziomu AGS możliwy jest od wersji 3.5.7.

mch8 mch4

MCH4 daje do dyspozycji wiersze wysokości 4 linii zamiast standardowych 8-u. Wiersz 4 liniowy umożliwia ustawienie 5-go koloru oddzielnie dla górnej i dolnej połówki znaku.

Linki

  1. Atari Graphics Studio